Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 VONET s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb - Kurz výpočtovej techniky Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 18.12.2010 30.04.2013
2 1/2011 MarDur s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb č.1/2011 Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 09.02.2011
3 EX/05/2011 EuroPro Consulting k.s. Zmluva o poskytovaní podarenských služieb EX/05/2011 Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 10.02.2011
4 ARTILERIA, s.r.o. Zmluva o spolupráci Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 31.03.2011 31.03.2012
5 BE/05/2011 Fy. BELANČÍK, Ján Belančík Kúpna zmluva č. BE/05/2011 26093.85 € Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 16.05.2011 30.04.2013
6 1 Daffer, spol. s.r.o. Kúpna zmluva č.1 25077.00 € Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 19.05.2011 30.04.2013
7 60 Fy. Belančík, Ján Belančík Objednávka č. 60 4997.50 € Reedukačné centrum Zlaté Moravce 25.05.2011 27.05.2011
8 67 Fy. Belančík, Ján Belančík Objednávka č. 67 7703.55 € Reedukačné centrum Zlaté Moravce 13.06.2011 15.06.2011
9 1242565 Union poisťovňa,a.s. Poistná zmluva č. : 12 4 2565 197.94 € Reedukačné centrum Zlaté Moravce 18.08.2011
10 1242565 Union poisťovňa,a.s. Dodatok č.1 k poistnej zmluve č. 12 4 2565 303.00 € Reedukačné centrum Zlaté Moravce 01.03.2012
11 9104914189 Slovenský Plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie(maloodber) zo dňa 12.12.2012 Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 31.12.2012
12 9104914347 Slovenský Plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie(maloodber) zo dňa 12.12.2012 Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 31.12.2012
13 Daffer, spol. s.r.o. Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 18.04.2013 31.12.2013
14 EuroPro Consulting k.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní poradenských služieb Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 22.04.2013 31.12.2013
15 STAVOREX, s.r.o. Zmluva o dielo 20958.90 € Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 31.05.2013
16 Ing. Slávka Hasprová Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti "civilnej ochrany" Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 22.06.2013
17 Ing. Slávka Hasprová Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti "civilnej ochrany" Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 27.08.2013
18 10/2013 Aprint, s.r.o. Zmluva č. 10/2013 o poskytovaní služieb 5375.00 € Reedukačné centrum Zlaté Moravce 15.11.2013 31.12.2013
19 Fy. BELANČÍK, Ján Belančík Dodatok č.1 k Zmluve č. BE/05/2011 Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 14.01.2014 31.03.2014
20 Aprint, s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb č.10/2013 Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 14.01.2014 31.03.2014
21 Union poisťovňa,a.s. Dodatok č. 2 k poist. zmluve č. 1242565 Reedukačné centrum Zlaté Moravce 09.10.2014
22 Slovenský plunárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 825 11 Zmluva o dodávke plynu čislo obchodného partnera 5101586910 Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 30.01.2015 31.12.2016
23 Miloš Paulov IČO: 43677061 Zmluva o dielo 34717.80 € Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 17.07.2015 31.08.2015
24 Miloš Paulov IČO: 43677061 Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo 17.7.2015 35000.00 € Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 28.07.2015
25 S1502318 ANEKO SK, a.s. Bernolákova 57 Zlaté Moravce 953 01 Zmluva o dielo č. S1502318 27008.00 € Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 23.10.2015
26 1-22457008935 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava 817 62 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 27.10.2015
27 1-22455875107 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava 817 62 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 27.10.2015
28 1-22457506180 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava 817 62 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 27.10.2015
29 1-22457593833 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava 817 62 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 27.10.2015
30 1-22457944930 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava 817 62 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 27.10.2015
31 1-22458469580 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava 817 62 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 27.10.2015
32 1-22458209340 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava 817 62 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 27.10.2015
33 Technické služby mesta Zlaté Moravce Dohoda o podmienkach vývozu a skládkovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu Reedukačné centrum Zlaté Moravce 01.01.2016
34 Verejná informačná služba, s.r.o. Licenčná zmluva o priebežnej autualizácií SW 94.80 € Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 09.02.2016
35 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 10.10.2016
36 P1608453 ANEKO SK, a.s. Zmluva o dielo č. P1608453 34986.56 € Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 22.12.2016
37 ELSE PLUS, s.r.o. Zmluva o dielo 45020.00 € Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 23.12.2016
38 Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group Poistná zmluva Reedukačné centrum Zlaté Moravce 05.01.2017
39 The Duke of Edinburgh`s International Award Slovensko, o.z. Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne Centrum programu Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 22.06.2017
40 OČKOLANDIA, s.r.o. Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 01.08.2018
41 ELSE PLUS, s.r.o. Zmluva o dielo 22600.00 € Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 14.08.2018
42 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 03.10.2018
43 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 26.11.2018
44 Drucker, s.r.o. Zmluva o dodávkach spotrebného tovaru Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 01.02.2019 31.12.2019
45 P.M.S., s.r.o. Rámcová zmluva o poskytovaní zdravotníckeho materiálu Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 27.02.2019
46 SN real, s.r.o. Zmluva o poskytovaní výkonu zodpovednej osoby Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 24.03.2019
47 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 25.03.2019
48 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 25.03.2019
49 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 25.03.2019
50 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 25.03.2019
51 p.k.Solvent SK, s.r.o. Rámcová zmluva Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 26.03.2019
52 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 27.03.2019
53 AD Spektrum, s.r.o. Rámcová zmluva na dodanie tovaru Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 28.05.2019
54 QUALITED, s.r.o. Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 28.05.2019