Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 VONET s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb - Kurz výpočtovej techniky Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 18.12.2010 30.04.2013
2 1/2011 MarDur s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb č.1/2011 Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 09.02.2011
3 EX/05/2011 EuroPro Consulting k.s. Zmluva o poskytovaní podarenských služieb EX/05/2011 Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 10.02.2011
4 ARTILERIA, s.r.o. Zmluva o spolupráci Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 31.03.2011 31.03.2012
5 BE/05/2011 Fy. BELANČÍK, Ján Belančík Kúpna zmluva č. BE/05/2011 26093.85 € Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 16.05.2011 30.04.2013
6 1 Daffer, spol. s.r.o. Kúpna zmluva č.1 25077.00 € Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 19.05.2011 30.04.2013
7 60 Fy. Belančík, Ján Belančík Objednávka č. 60 4997.50 € Reedukačné centrum Zlaté Moravce 25.05.2011 27.05.2011
8 67 Fy. Belančík, Ján Belančík Objednávka č. 67 7703.55 € Reedukačné centrum Zlaté Moravce 13.06.2011 15.06.2011
9 1242565 Union poisťovňa,a.s. Poistná zmluva č. : 12 4 2565 197.94 € Reedukačné centrum Zlaté Moravce 18.08.2011
10 1242565 Union poisťovňa,a.s. Dodatok č.1 k poistnej zmluve č. 12 4 2565 303.00 € Reedukačné centrum Zlaté Moravce 01.03.2012
11 9104914189 Slovenský Plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie(maloodber) zo dňa 12.12.2012 Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 31.12.2012
12 9104914347 Slovenský Plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie(maloodber) zo dňa 12.12.2012 Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 31.12.2012
13 Daffer, spol. s.r.o. Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 18.04.2013 31.12.2013
14 EuroPro Consulting k.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní poradenských služieb Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 22.04.2013 31.12.2013
15 STAVOREX, s.r.o. Zmluva o dielo 20958.90 € Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 31.05.2013
16 Ing. Slávka Hasprová Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti "civilnej ochrany" Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 22.06.2013
17 Ing. Slávka Hasprová Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti "civilnej ochrany" Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 27.08.2013
18 10/2013 Aprint, s.r.o. Zmluva č. 10/2013 o poskytovaní služieb 5375.00 € Reedukačné centrum Zlaté Moravce 15.11.2013 31.12.2013
19 Fy. BELANČÍK, Ján Belančík Dodatok č.1 k Zmluve č. BE/05/2011 Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 14.01.2014 31.03.2014
20 Aprint, s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb č.10/2013 Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 14.01.2014 31.03.2014
21 Union poisťovňa,a.s. Dodatok č. 2 k poist. zmluve č. 1242565 Reedukačné centrum Zlaté Moravce 09.10.2014
22 Slovenský plunárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 825 11 Zmluva o dodávke plynu čislo obchodného partnera 5101586910 Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 30.01.2015 31.12.2016
23 Miloš Paulov IČO: 43677061 Zmluva o dielo 34717.80 € Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 17.07.2015 31.08.2015
24 Miloš Paulov IČO: 43677061 Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo 17.7.2015 35000.00 € Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 28.07.2015
25 S1502318 ANEKO SK, a.s. Bernolákova 57 Zlaté Moravce 953 01 Zmluva o dielo č. S1502318 27008.00 € Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 23.10.2015
26 1-22457008935 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava 817 62 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 27.10.2015
27 1-22455875107 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava 817 62 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 27.10.2015
28 1-22457506180 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava 817 62 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 27.10.2015
29 1-22457593833 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava 817 62 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 27.10.2015
30 1-22457944930 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava 817 62 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 27.10.2015
31 1-22458469580 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava 817 62 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 27.10.2015
32 1-22458209340 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava 817 62 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 27.10.2015
33 Technické služby mesta Zlaté Moravce Dohoda o podmienkach vývozu a skládkovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu Reedukačné centrum Zlaté Moravce 01.01.2016
34 Verejná informačná služba, s.r.o. Licenčná zmluva o priebežnej autualizácií SW 94.80 € Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 09.02.2016
35 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 10.10.2016
36 P1608453 ANEKO SK, a.s. Zmluva o dielo č. P1608453 34986.56 € Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 22.12.2016
37 ELSE PLUS, s.r.o. Zmluva o dielo 45020.00 € Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 23.12.2016
38 Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group Poistná zmluva Reedukačné centrum Zlaté Moravce 05.01.2017
39 The Duke of Edinburgh`s International Award Slovensko, o.z. Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne Centrum programu Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 22.06.2017
40 OČKOLANDIA, s.r.o. Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 01.08.2018
41 ELSE PLUS, s.r.o. Zmluva o dielo 22600.00 € Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 14.08.2018
42 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 03.10.2018
43 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 26.11.2018
44 Drucker, s.r.o. Zmluva o dodávkach spotrebného tovaru Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 01.02.2019 31.12.2019
45 P.M.S., s.r.o. Rámcová zmluva o poskytovaní zdravotníckeho materiálu Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 27.02.2019
46 SN real, s.r.o. Zmluva o poskytovaní výkonu zodpovednej osoby Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 24.03.2019
47 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 25.03.2019
48 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 25.03.2019
49 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 25.03.2019
50 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 25.03.2019
51 p.k.Solvent SK, s.r.o. Rámcová zmluva Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 26.03.2019
52 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 27.03.2019
53 AD Spektrum, s.r.o. Rámcová zmluva na dodanie tovaru Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 28.05.2019
54 QUALITED, s.r.o. Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 28.05.2019
55 Očkolandia, s.r.o. Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 29.06.2019
56 REKRA - Kramár René Zmluva o dielo Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 01.07.2019
57 REKRA - Kramár René Dodatok č.1 Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 20.07.2019
58 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve Slovak Telekom Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 24.08.2019
59 INMEDIA, spol. s.r.o. Rámcová zmluva Inmedia Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 24.08.2019
60 MIRKOM PLUS s.r.o. Rámcová zmluva Mirkom Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 24.08.2019
61 Technické služby mesta Zlaté Moravce Dodatok č. 1- TS ZM Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 01.09.2019
62 Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o elektr. službe Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 03.10.2019
63 Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o bal. účte Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 03.10.2019
64 Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o bež.účte Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 03.10.2019
65 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Pedagogická fakulta Zmluva o spolupráci Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 03.10.2019
66 10007500 Slovenský Plynárenský Priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu 10007500 Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 01.01.2020 31.12.2021
67 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Zmluva o spolupráci č. NR-2020/9 Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 24.02.2020
68 Nitriansky samosprávny Kraj = Obchodná Akadémia Dodatok č.3 k zmluve o nájme nebytového priestoru Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 07.09.2020
69 Technické služby mesta Zlaté Moravce Dodatok k Dohode o podmienkach vývozu a skladovaní KO a drobného stavebného odpadu Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 01.10.2020
70 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Kúpna zmluva Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 14.01.2021
71 DANA K, s.r.o. Rámcová zmluva Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 12.02.2021
72 QUALITED, s.r.o. Rámcová zmluva Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 12.02.2021
73 00009725 Ticket Service, s.r.o. Zmluva o poskytovaní sprývy zamestnaneckých benefitov č. 00009725 Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 17.02.2021
74 Jozef Henžel ml. - Ovocie Zelenina Rámcová zmluva Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 17.02.2021
75 Bidfood Slovakia, s.r.o. Rámcová kúpna zmluva č. 11/2021 Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 17.02.2021
76 T-613, s.r.o. Rámcová zmluva Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 18.02.2021
77 MIRKOM PLUS, s.r.o. Rámcová zmluva Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 05.03.2021
78 INMEDIA, spol. s.r.o. Rámcová zmluva Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 17.03.2021
79 ATC - JR, s.r.o. Rámcová zmluva Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 18.03.2021
80 Miroslav Rusín Licenčná zmluva Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 06.05.2021 10.05.2022
81 10010191 SPP, a.s. Zmluva o dodávke plynu 10010191 Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 23.09.2021
82 10010191 PAM fruit, s.r.o. M.Rázusa 684/24 Topoľčany 955 01 Zmluva o dodávke plynu 10010191 Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 23.09.2021
83 Verejná informačná služba, spol. s.r.o. Janka Alexyho 12 Liptovský Mikuláš 031 01 Zmluva o dodávke poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb Reedukačné Centrum Zlaté Moravce Prílepská 6 Zlaté Moravce 953 01 10.02.2022
84 SN real, s.r.o. Višňová 11 Prešov 080 01 Zmluva o poskytovaní služieb výkonu čínností zodpovednej osoby Reedukačné Centrum Zlaté Moravce Prílepská 6 Zlaté Moravce 953 01 31.03.2022 31.03.2027
85 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava 817 62 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Reedukačné Centrum Zlaté Moravce Prílepská 6 Zlaté Moravce 953 01 31.03.2022
86 Zmluva o dielo č.1/2022 Reedukačné Centrum Zlaté Moravce Prílepská 6 Zlaté Moravce 953 01 22.06.2022
87 Miroslav Rusin Licenčná zmluva Reedukačné Centrum Zlaté Moravce Prílepská 6 Zlaté Moravce 953 01 24.08.2022 01.09.2023
88 NOVID spol. s.r.o. Hlavná 20 Vráble 952 01 Zmluva o dielo 1/2022 Reedukačné Centrum Zlaté Moravce Prílepská 6 Zlaté Moravce 953 01 24.08.2022
89 Bc. Richard Zomborský, P.O. - TECH Starý Hrádok 31 Zmluva o vykonaní činnosti technika požiarnej ochrany Reedukačné Centrum Zlaté Moravce Prílepská 6 Zlaté Moravce 953 01 04.11.2022
90 P.M.S., s.r.o. Bernolákova 2042/24 Zlaté Moravce 953 01 Dohoda o ukonční Rámcovej zmluvy Reedukačné Centrum Zlaté Moravce Prílepská 6 Zlaté Moravce 953 01 05.12.2022 12.12.2022
91 Pinia, s.r.o. Moravecká 620/19 Topoľčianky 95193 Rámcová zmluva Reedukačné Centrum Zlaté Moravce Prílepská 6 Zlaté Moravce 953 01 28.12.2022
92 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Trieda A. Hlinku 1, Nitra 949 01 Zmluva o spolupráci Reedukačné Centrum Zlaté Moravce Prílepská 6 Zlaté Moravce 953 01 08.02.2023 01.06.2023
93 VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 33/B Žilina 010 08 Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci Reedukačné Centrum Zlaté Moravce Prílepská 6 Zlaté Moravce 953 01 29.03.2023
94 Union poisťovňa, a.s. Karadžičova 10 Bratislava 1 813 60 Positenie majetku podnikateľských subjektov Reedukačné Centrum Zlaté Moravce Prílepská 6 Zlaté Moravce 953 01 03.06.2023
95 Občianske združenie miniBODKA Cintorínska 2 Šaľa 927 05 Zmluva o poskytovaní rekreačných služieb Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 22.06.2023
96 Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 Poprad - Matejovce Rámcová kúpna zmluva Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 04.07.2023
97 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava 817 62 Zmluva o poskytovaní služby HBO MAX Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 02.08.2023
98 Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika Dodatok - Poistenie majetku podnikateľských subjektov Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 12.10.2023
99 SPP, a.s. Zmluva o dodávke plynu 10019058 Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 26.10.2023
100 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A, 949 01 Nitra, Slovenská republika Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 24.11.2023
101 Technik BOZP Bc. Roman Zomborský, Vojenská ul. 6351/4E, 934 01 Levice Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 18.12.2023
102 OZPŠaV pri Reedukačnom centre, Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce, IČO:3560473 Dodatok č1. ku Kolektívnej zmluve Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 26.01.2024
103 Zmluva - Komunálna poisťovňa Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 18.02.2024
104 Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28,817 62 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Reedukačné Centrum Zlaté Moravce 18.03.2024